Inleiding

Jeugd & Luchtvaart VZW verwerkt persoonsgegevens van haar leden, sympathisanten en deelnemers (niet-leden) aan activiteiten door Jeugd & Luchtvaart georganiseerd. In deze privacyverklaring lichten we toe waarom en op welke wijze we jouw persoonsgegevens verwerken.

We hebben geen Data Protection Officer (DPO), maar helpen je graag verder met jouw vragen. Hiervoor kan je contact opnemen via info@jeugdenluchtvaart.be.

Wie zijn wij?

Wij zijn gevestigd op de Internationale Luchthaven van Antwerpen, Luchthavenlei bus 16 te 2100 Antwerpen (Deurne).

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Wettelijke verplichtingen

Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan de veiligheidsvoorschriften van de luchthaven te voldoen.

  • Ledenadministratie en dienstverlening

In onze ledenadministratie houden we de gegevens van onze leden bij. Zo houden we contactdetails bij om je te kunnen contacteren, geboortedatum, gegevens omtrent de geldigheid van vlieg- en medische vergunningen, alsook alle andere gegevens die nuttig of noodzakelijk zijn in kader van luchtvaartactiviteiten.

Je kan ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail, Instagram en Facebook bijvoorbeeld. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

  • Deelname aan activiteiten

Van de Leden, sympathisanten of andere deelnemers (niet-leden) die zich inschrijven voor deelname aan activiteiten door Jeugd & Luchtvaart georganiseerd, verwerken wij de persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke en administratieve verplichtingen om de deelname aan deze activiteiten zo vlot mogelijk te doen verlopen. Aan de hand van deze gegevens nemen wij nadien ook terug contact op met jou voor de ter beschikkingstelling van foto’s of andere informatie n.a.v. je deelname.

Rechten van betrokkenen

Onder de GDPR heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@jeugdenluchtvaart.be.

  • Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
  • Verbetering: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
  • Recht om vergeten te worden: Je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken. Voor actieve lieden, kan dit recht om praktische redenen slechts ingeroepen worden na beëindiging van het lidmaatschap.
  • Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
  • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
  • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:

Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst (lidmaatschap, evenement).

Derde ontvangers

Je persoonsgegevens worden aanvankelijk niet aan derden overgedragen.

Soms zijn we echter wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals aan diensten van de overheid of luchthaven (Luchthavenbeveiliging, Politie, Douane, Directoraat-Generaal van de Luchtvaart,…).

Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Links

Op de websites van Jeugd & Luchtvaart zijn mogelijk een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Jeugd & Luchtvaart is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor dien je de privacyverklaring van de betreffende organisatie te lezen.

Versie mei 2020

Logo

Vind ons

Adres
Hoofdstraat 123
New York, NY 10001

Uren
Maandag—vrijdag: 9:00–17:00
Zaterdag & zondag: 11:00–15:00